Naudojimo (paslaugų teikimo) sąlygos

Bendroji dalis

Ši svetainė priklauso Evorro. Visoje svetainėje terminai „mes“ ir „mūsų“ reiškia Evorro. Evorro siūlo šią svetainę, įskaitant visą informaciją, įrankius ir paslaugas, kurias galite rasti šioje svetainėje vartotojui, su sąlyga, kad jis sutinka su visomis čia nurodytomis sąlygomis, nuostatomis, politikomis ir pranešimais.

Apsilankę mūsų svetainėje ir (arba) pirkdami ką nors iš mūsų, jūs įsitraukiate į mūsų „Paslaugas“ ir sutinkate laikytis šių terminų ir sąlygų („Naudojimo sąlygos“), įskaitant tas papildomas taisykles ir nuostatas bei politikas nurodytas čia ir (arba) pasiekiamas naudojant nuorodas. Šios paslaugų teikimo sąlygos taikomos visiems svetainės vartotojams, įskaitant be apribojimų vartotojus, kurie naršo svetainės turinį, pardavėjai (ir gamintojai), klientai, prekybininkai ir (arba) turinio bendraautoriai.

Prašome atidžiai perskaityti šias paslaugų teikimo sąlygas prieš apsilankydami svetainėje ar naudodamiesi jos paslaugomis. Patekdami į bet kurią svetainės dalį ar naudodamiesi ja, jūs sutinkate, kad jums būtų privalomos šios paslaugų teikimo sąlygos. Jei nesutinkate su visomis šios sutarties sąlygomis, tuomet negalite patekti į svetainę ar naudotis jokiomis paslaugomis. Jei šios paslaugų teikimo sąlygos laikomos pasiūlymu, sutikimas aiškiai apsiriboja šiomis paslaugų teikimo sąlygomis.

Visoms naujoms funkcijoms ar įrankiams, kurie pridedami prie dabartinės parduotuvės, taip pat bus taikomos paslaugų teikimo sąlygos. Šiame puslapyje bet kuriuo metu galite peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją. Mes pasiliekame teisę atnaujinti, pakeisti ar pakeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį, paskelbdami atnaujinimus ir (arba) pakeitimus mūsų svetainėje. Tai jūsų pareiga periodiškai tikrinti, ar šiame puslapyje nėra pakeitimų. Kai po pakeitimų paskelbimo toliau vykdote darbą svetainėje ar naudojatės jos paslaugomis, jūs sutinkate su visais pakeitimais.

1 skyrius - parduotuvės nuostatos

Sutikdami su šiomis paslaugų teikimo sąlygomis, jūs patvirtinate, kad esate tinkamo amžiaus savo gyvenamojoje valstybėje, kad galėtumėte duoti sutikimą ir davėte mums sutikimą leisti bet kuriam iš jūsų globojamiems nepilnamečiams naudotis šia svetaine.

Jūs negalite naudoti mūsų produktų jokiais neteisėtais ar neleistinais tikslais, taip pat, naudodamiesi paslaugomis, nepažeisite jokių jūsų jurisdikcijai priklausančių įstatymų (įskaitant, bet neapsiribojant autorių teisių įstatymais).

Negalite perduoti jokių virusų ar jokio kenksmingo programinio kodo.

Pažeidus bet kurią iš Sąlygų, jums teikiamos paslaugos bus nedelsiant nutrauktos.

2 skyrius - bendrieji nuostatai

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu atsisakyti teikti paslaugas dėl bet kokios priežasties.

Jūs suprantate, kad jūsų pateikiamas turinys (neįskaitant kredito kortelių informacijos, mokėjimo informacijos) gali būti perduotas nešifruotas ir gali būti susijęs su: a) perdavimai per įvairius tinklus; ir b) pakeistas, kad atitiktų ir prisitaikytų prie jungiamųjų tinklų ar įrenginių techninių reikalavimų. Kreditinės kortelės informacija visada užšifruojama perduodamuose tinkluose.

Jūs sutinkate neatgaminti, nekopijuoti, neparduoti, neperparduoti ir nenaudoti jokios paslaugos dalies negavus mūsų rašytinio sutikimo.

Šioje sutartyje naudojamos antraštės įtrauktos tik dėl patogumo ir neribos ar kitaip neturės įtakos šioms sąlygoms.

3 skyrius - INFORMACIJOS TIKSLUMAS, IŠSAMUMAS IR Informacijos laikymas

Mes neatsakome, jei šioje svetainėje pateikta informacija nėra tiksli, išsami ar naujausia. Šioje svetainėje esanti medžiaga pateikiama tik bendrajai informacijai ir neturėtų būti pasikliaujama arba naudojama kaip vienintelis pagrindas priimant sprendimus nepasikonsultavus su pirminiais, tikslesniais, išsamesniais ar tinkamesniais informacijos šaltiniais. Bet koks pasitikėjimas šios svetainės medžiaga yra jūsų pačių rizika.

Šioje svetainėje gali būti tam tikros istorinės informacijos. Istorinė informacija nebūtinai yra naujausia ir pateikiama tik jūsų informavimui. Mes pasiliekame teisę bet kada pakeisti šios svetainės turinį, be papildomos prievolės paskelbti atnaujinimų mūsų svetainėje. Jūs sutinkate, kad mūsų svetainės stebėjimas yra jūsų atsakomybė.

4 skyrius - PASLAUGŲ IR KAINŲ PAKEITIMAI

Mūsų prekių kainos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu pakeisti arba nutraukti paslaugą (ar bet kurią jos dalį ar turinį) be išankstinio įspėjimo.

Mes neatsakome nei jums, nei jokiai trečiajai šaliai už bet kokius paslaugos pakeitimus, kainos pakeitimą, sustabdymą ar nutraukimą.

5 skyrius - GAMINIAI AR PASLAUGOS (jei taikoma)

Tam tikrus produktus ar paslaugas galima įsigyti tik internetu per svetainę. Šių produktų ar paslaugų kiekis gali būti ribotas ir jie gali būti grąžinami ar keičiami tik pagal mūsų grąžinimo politiką.

Mes dėjome visas pastangas, kad kuo tiksliau būtų parodytos parduotuvėje rodomos mūsų gaminių spalvos ir vaizdai. Mes negalime garantuoti, kad jūsų kompiuterio monitoriaus ar išmaniojo įrenginio ekrano spalvos bus tikslingos.

Mes pasiliekame teisę, tačiau nesame įpareigoti, apriboti savo produktų ar paslaugų pardavimą bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. Šia teise galime naudotis kiekvienu konkrečiu atveju. Mes pasiliekame teisę apriboti bet kokių mūsų siūlomų produktų ar paslaugų kiekius. Visi produktų aprašymai ar produktų kainos gali būti keičiami bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo, mūsų pačių nuožiūra. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu atsisakyti bet kokio produkto. Bet koks šioje svetainėje pateiktas bet kokio produkto ar paslaugos pasiūlymas yra negaliojantis, jei tai yra draudžiama.

Mes negarantuojame, kad jūsų įsigytų ar įsigytų gaminių, paslaugų, informacijos ar kitos medžiagos kokybė atitiks jūsų lūkesčius ar kad visos paslaugos klaidos bus ištaisytos.

6 skyrius - SĄSKAITOS TIKSLUMAS IR Mokėjimo INFORMACIJA

Mes pasiliekame teisę atsisakyti bet kokio užsakymo, kurį pateikėte pas mus. Mes galime savo nuožiūra apriboti ar atšaukti užsakymų perkamus kiekius asmeniui ar įmonei. Šie apribojimai gali apimti užsakymus, pateiktus to pačio kliento ar toje pačioje sąskaitoje, užsakymus, kurie naudoja tą patį atsiskaitymo ir (arba) pristatymo adresą. Jei mes pakeisime ar atšauksime užsakymą, galime pabandyti pranešti jums el. pašto adresu ir (arba) atsiskaitymo adresu / telefono numeriu, nurodytu užsakymo priėmimo metu. Mes pasiliekame teisę apriboti arba uždrausti užsakymus, kuriuos, mūsų manymu, pateikia pardavėjai, perpardavėjai ar platintojai.

Jūs sutinkate pateikti esamą, išsamią ir tikslią informaciją apie visus mūsų parduotuvėje įsigytus pirkinius ir sąskaitą. Jūs sutinkate nedelsdami atnaujinti savo sąskaitą ir kitą informaciją, įskaitant jūsų el. pašto adresą ir kredito kortelių numerius bei galiojimo laiką, kad galėtume atlikti jūsų operacijas ir prireikus su jumis susisiekti.

7 skyrius - pasirenkamieji įrankiai

Mes galime suteikti jums prieigą prie trečiųjų šalių įrankių, kurių mes nekontroliuojame ir neturime jokios kontrolės ar įvesties.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes suteikiame prieigą prie tokių priemonių, „kokios yra“ ir „kaip prieinama“, be jokių garantijų, pareiškimų ar sąlygų ir be jokio patvirtinimo. Mes neprisiimsime jokios atsakomybės dėl jūsų ar mūsų pasirenkamų trečiųjų šalių įrankių naudojimo.

Bet koks jūsų pasirinktų įrankių, siūlomų svetainėje, naudojimas yra jūsų pačių rizika ir nuožiūra. Turėtumėte įsitikinti, kad esate susipažinęs ir sutinkate su nuostatomis ir sąlygomis, kuriomis įrankius teikia paslaugas trečiųjų šalių teikėjams.

Ateityje mes taip pat galime pasiūlyti naujų paslaugų ir (arba) funkcijų svetainėje (įskaitant naujų įrankių ir išteklių išleidimą). Šioms naujoms funkcijoms ir (arba) paslaugoms taip pat bus taikomos šios paslaugų naudojimo sąlygos.

8 skyrius - TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS

Tam tikras turinys, produktai ir paslaugos pasiekiamos naudojantis mūsų paslaugomis gali būti trečiųjų šalių medžiagos.

Trečiųjų šalių nuorodos šioje svetainėje gali nukreipti jus į trečiųjų šalių svetaines, kurios nėra susijusios su mumis. Mes nesame atsakingi už turinio ar tikslumo patikrinimą ar vertinimą ir mes negarantuojame ir neturėsime jokios atsakomybės už jokią trečiųjų šalių medžiagą ar tinklalapius, ar už bet kokią kitą medžiagą, produktus ar trečiųjų šalių paslaugas.

Mes neatsakome už jokią žalą susijusią su prekių, paslaugų, išteklių, turinio, pirkimu ar naudojimu, ar bet kuriomis kitomis operacijomis, susijusiomis su trečiųjų šalių svetainėmis. Atidžiai peržiūrėkite trečiosios šalies politiką ir praktiką ir įsitikinkite, kad supratote jas prieš pradėdami bet kokią operaciją. Skundai, pretenzijos, susirūpinimas ar klausimai dėl trečiųjų šalių gaminių turėtų būti nukreipti trečiajai šaliai.

9 skyrius - VARTOTOJŲ komentarai, Atsiliepimai IR KITI PATEIKIMAI

Jei mūsų prašymu jūs siunčiate tam tikras konkrečias paraiškas (pvz., konkursiniai darbai) arba be mūsų prašymo siunčiate kūrybines idėjas, pasiūlymus, prašymus, planus ar kitą medžiagą, internetu, el. paštu, paštu ar kitu būdu (kartu - „komentarai“), jūs sutinkate, kad mes bet kuriuo metu be apribojimų galime redaguoti, kopijuoti, skelbti, platinti, versti ir kitaip naudoti bet kokioje aplinkoje bet kokius komentarus, kuriuos mums persiuntėte. Mes nesame ir neprivalome (1) konfidencialiai palaikyti komentarų; 2) sumokėti kompensaciją už visas pastabas; arba (3) atsakyti į visus komentarus.

Mes galime, bet neprivalome, stebėti, redaguoti ar šalinti turinio, kurį mes nustatome savo nuožiūra neteisėtu, įžeidžiančiu, grasinančiu, šmeižiančiu, pornografiniu, nepadoriu ar kitaip nepriimtinu ar pažeidžiančiu bet kurios šalies intelektinę nuosavybę ar šias paslaugų naudojimo sąlygos.

Jūs sutinkate, kad jūsų komentarai nepažeis jokių trečiųjų šalių teisių, įskaitant autorių teises, prekės ženklą, privatumą, asmenybę ar kitas asmenines ar nuosavybės teises. Be to, jūs sutinkate, kad jūsų komentaruose nebus šmeižikiškos ar kitaip neteisėtos, įžeidžiančios ar nepadorios medžiagos ar juose nebus jokių kompiuterio virusų ar kitokių kenkėjiškų programų, kurios bet kokiu būdu galėtų turėti įtakos paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės veikimui. Jūs negalite naudoti klaidingo el. pašto adreso, apsimesti, kad esate kažkas kitas nei jūs, ar kitaip klaidinti mus ar trečiąsias šalis dėl bet kokių komentarų kilmės. Jūs esate visiškai atsakingi už visus jūsų pateiktus komentarus ir jų tikslumą. Mes neprisiimame jokios atsakomybės ir neprisiimame jokios atsakomybės už jūsų ar trečiųjų šalių paskelbtus komentarus.

10 skyrius - ASMENINĖ INFORMACIJA

Jūsų asmeninės informacijos pateikimą parduotuvėje reglamentuoja mūsų privatumo politika. Peržiūrėti mūsų privatumo politiką.

11 skyrius - Klaidos, netikslumai ir praleidimai

Kartais mūsų svetainėje ar paslaugose gali būti informacijos, kurioje yra spausdinimo klaidų, netikslumų ar praleidimų, kurie gali būti susiję su gaminio aprašymu, kainodara, akcijomis, pasiūlymais, produkto pristatymo mokesčiais, tranzito laiku ir prieinamumu. Mes pasiliekame teisę ištaisyti bet kokias klaidas, netikslumus ar praleidimus ir pakeisti ar atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus, jei bet kokia informacija paslaugose ar bet kurioje susijusioje svetainėje bet kuriuo metu yra netiksli be išankstinio įspėjimo (įskaitant po to, kai pateikėte užsakymą).

Mes neprisiimame jokios pareigos atnaujinti, taisyti ar paaiškinti informaciją paslaugose ar bet kurioje susijusioje svetainėje, įskaitant be apribojimų informaciją apie kainodarą, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai. Jokios nurodytos atnaujinimo ar pakeitimo datos nurodytos paslaugose ar bet kurioje susijusioje svetainėje, neturėtų būti laikoma, kad visa paslaugose ar bet kurioje susijusioje svetainėje pateikta informacija buvo pakeista ar atnaujinta.

12 skyrius - Draudžiamas naudojimas

Be kitų draudimų, nustatytų paslaugų naudojimo sąlygose, jums draudžiama naudoti svetainę ar jos turinį: (a) bet kokiems neteisėtiems tikslams; b) prašyti kitus atlikti neteisėtus veiksmus ar juose dalyvauti; c) pažeisti bet kokius tarptautinius, federalinius, provincijų ar valstijų įstatymus, taisykles, įstatymus ar vietos potvarkius; (d) pažeisti mūsų intelektinės nuosavybės teises ar kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises; e) priekabiauti, piktnaudžiauti, įžeisti, šmeižti, niekinti, įbauginti ar diskriminuoti dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, etninės priklausomybės, rasės, amžiaus, tautinės kilmės ar negalios; f) pateikti melagingą ar klaidinančią informaciją; g) įkelti ar perduoti virusus ar bet kokio tipo kenksmingą kodą, kuris bus ar gali būti naudojamas bet kokiu būdu, kuris turės įtakos paslaugų ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto funkcionalumui ar veikimui; h) rinkti ar sekti kitų asmeninę informaciją; i) naudoti elektroninius apgaules, trikdymo būdus (angl.: to spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape); j) bet kokiems nepadoriems ar amoraliems tikslams; arba (k) trukdyti ar apeiti paslaugos ar bet kurios susijusios, kitų svetainių ar interneto apsaugą. Mes pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi paslaugas ar bet kuria susijusia svetaine pažeidžiant bet kokį draudžiamą naudojimą.

13 skyrius - GARANTIJŲ ATSISAKYMAS; ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Mes negarantuojame ir negarantuosime, kad jūs naudositės mūsų paslaugomis nepertraukiamai, laiku, saugiai ar be klaidų.

Mes negarantuojame, kad rezultatai, kuriuos galima gauti naudojant paslaugą, bus tikslūs ar patikimi.

Jūs sutinkate, kad retkarčiais mes galime pašalinti paslaugą neribotam laikui arba atšaukti paslaugą bet kuriuo metu, apie tai nepranešę jums.

Jūs aiškiai sutinkate su rizika, kad naudojate ar negalėsite naudotis paslaugą. Paslauga ir visi produktai bei paslaugos, jums pristatyti naudojantis šia paslauga (išskyrus tuos, kuriuos mes aiškiai nurodėme) yra teikiami „tokie, kokie yra“ ir „kaip prieinama“ jūsų naudojimui, be jokių garantijų ar bet kokių išreikštų sąlygų. Įskaitant visas garantijas ar sąlygas prekiauti, kokybės, tinkamumo, patvarumo, nuosavybės teisės ir pažeidimo nebuvimo.

Jokiu būdu Evorro, mūsų darbuotojai, atstovai, filialai, agentai, paslaugų teikėjai ar licencijų išdavėjai nėra atsakingi už bet kokius sužeidimus, nuostolius, pretenzijas ar bet kokius tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, baudžiamuosius, specialiuosius ar bet kokios rūšies pasekmės, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, prarastą pelną, prarastas pajamas, prarastas santaupas, duomenų praradimą, pakeitimo išlaidas ar bet kokią panašią žalą, atsirandančią dėl sutarties, delikto (įskaitant aplaidumą), griežtos atsakomybės ar kitokios, atsirandančios dėl jūsų bet kurios paslaugos ar bet kokio produkto, įsigyto naudojantis šia paslauga, ar bet kokių kitų pretenzijų, bet kokiu būdu susijusių su jūsų naudojimu šia paslauga ar produktu, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokio turinio klaidų ar praleidimų ar bet kokių, bet kokio pobūdžio nuostoliai ar žala, patirti naudojant paslaugą ar bet kokį turinį (ar produktą), paskelbtą, perduotą ar kitaip prieinamą naudojantis paslauga, net jeigu jiems pranešama apie jų galimybę. Kadangi kai kuriose valstybėse ar jurisdikcijose neleidžiama atmesti ar apriboti atsakomybės dėl netiesioginės ar atsitiktinės žalos, tokiose valstijose ar jurisdikcijose mūsų atsakomybė bus apribota maksimalia įstatymų leidžiama apimtimi.

14 skyrius - KOMPENSACIJA

Jūs sutinkate atlyginti žalą ir laikyti nekaltais Evorro, dukterines įmones, partnerius, atstovus, licencijų davėjus, paslaugų teikėjus nekenkdami jokiems ieškiniams ar reikalavimams, įskaitant atlyginti pagrįstus advokatų mokesčiai, kuriuos sumoka bet kuri trečioji šalis atsiradusius dėl jūsų šių paslaugų teikimo sąlygų ar jų įtrauktų dokumentų pažeidimo arba dėl jūsų pažeistų įstatymų ar trečiųjų šalių teisių.

15 skyrius - Atskyrimas, negaliojimas

Tuo atveju, jei kuri nors šių paslaugų naudojimo sąlygų nuostata bus pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama, tokia nuostata vis dėlto gali būti vykdoma tiek, kiek tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus, ir nevykdoma dalis laikoma atskirtą nuo šių paslaugų teikimo naudojimo sąlygų. Toks nustatymas neturi įtakos kitų likusių nuostatų galiojimui ir vykdytinumui.

16 skyrius - NUTRAUKIMAS

Šalių įsipareigojimai atsirandantys iki sutarties nutraukimo datos, turi galioti ir pasibaigus šios sutarties galiojimui visais atvejais.

Šios paslaugų teikimo sąlygos galioja ir kol jų nenutraukite nei jūs, nei mes. Jūs galite nutraukti šias paslaugų teikimo sąlygas bet kuriuo metu pranešdami mums, kad nebenorite naudotis mūsų paslaugomis arba kai nustojate naudotis mūsų svetaine ir teikiamomis paslaugomis.

Jei mūsų sprendimu jūs neįvykdysite arba įtariate, kad neįvykdėte bet kurios šių paslaugų teikimo sąlygų sąlygos ar nuostatos, mes taip pat galime bet kada nutraukti šią sutartį be išankstinio įspėjimo ir jūs liksite atsakingas už visas mokėtinas sumas. iki sutarties nutraukimo datos; ir (arba) atitinkamai galime neleisti jums naudotis mūsų paslaugomis (ar bet kuria jų dalimi).

17 skyrius - PILNAS SUSITARIMAS

Tai, kad mes nepasinaudojome ar neįgyvendinome jokios teisės ar šių paslaugų teikimo sąlygų, nereiškia, kad atsisakome tokios teisės ar nuostatos.

Šios paslaugų teikimo sąlygos ir bet kokia politika ar veiklos taisyklės, kurias paskelbėme šioje svetainėje arba susijusios su paslauga, yra visas susitarimas ir supratimas tarp jūsų ir mūsų ir reglamentuoja jūsų naudojimąsi paslauga, pakeičiančius bet kokius ankstesnius ar lygiaverčius susitarimus, pranešimus ir pasiūlymus žodžiu ar raštu, tarp jūsų ir mūsų (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kurias ankstesnes paslaugų teikimo sąlygų versijas).

Bet kokiam neaiškumui aiškinant šias paslaugų teikimo sąlygas neturi būti aiškinami projekto rengėjo atžvilgiu.

18 skyrius - REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Šioms paslaugų teikimo sąlygoms ir bet kurioms atskiroms sutartims, kuriomis mes teikiame jums paslaugas, taikoma ir aiškinama pagal Lietuva.

19 skyrius - Naudojimo sąlygų PAKEITIMAI

Šiame puslapyje bet kuriuo metu galite peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją.

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra atnaujinti, pakeisti ar pakeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį paskelbdami atnaujinimus ir pakeitimus mūsų svetainėje. Tai yra jūsų pareiga periodiškai tikrinti mūsų svetainę, ar nėra pakeitimų. Po to, kai paskelbiate bet kokius šių paslaugų teikimo sąlygų pakeitimus, tęsiate naudojimąsi mūsų svetaine ar paslaugomis arba turite prieigą prie jos, tai reiškia, kad sutinkate su tais pakeitimais.

20 skyrius - KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Klausimus apie paslaugų teikimo sąlygas turėtumėte teikti mums adresu service@evorro.com.

21 skyrius - Evorro svetainė skirta tik vartotojams Lietuvoje

Mūsų svetainė skirta žmonėms, gyvenantiems Lietuvoje. Mes neatstovaujame, kad turinys, pasiekiamas mūsų svetainėje ar per ją, yra tinkamas naudoti ar galimas kitose valstybėse.

22 skyrius - įstatymai ir ginčai

Jei esate vartotojas, atkreipkite dėmesį, kad šias paslaugų teikimo sąlygas, jų sudarymą reglamentuoja Lietuvos įstatymai. Jūs ir mes abu sutariame, kad Lietuvos teismai turės iškelti bylą Lietuvoje. Jei esate juridinis asmuo, šias paslaugų teikimo sąlygas, jų sudarymą (ir bet kokius nesutartinius ginčus ar pretenzijas) reglamentuoja Lietuvos įstatymai. Mes abu sutinkame dėl išimtinės Lietuvos teismų jurisdikcijos.